Optimalizácia personálnych nákladov a času

Prebratie jednotlivých procesov, alebo celého oddelenia využívajú stredné veľké a veľké spoločnosti, ktoré čelia problémom s personálnym zabezpečením administratívnych back-office činností.

Pri tejto metóde využívame priemyselné princípy, ktoré sú aplikované priamo do prostredia vašej administratívy. Využitím špecializovaných metód vieme veľmi rýchlo stabilizovať a optimalizovať procesy klientov a dokážeme navrhnúť nástroje a postupy na ich zefektívnenie.

prebratie oddelenia

Benefity tejto služby

Najväčším benefitom pre klienta je zabezpečenie vysokej úrovne kvality v stanovenom časovom pláne a to bez toho, aby klient znášal náklady na čas a prestoje, keď nie sú kapacity interných zamestnancov dostatočne využité. Optimalizácia prináša značné úspory personálnych nákladov a zjednodušenie personálnej agendy.

Takáto forma spolupráce je aplikovateľná pre tieto prípady:

 • zabezpečovanie kritických alebo senzitívnych administratívnych procesov, ktoré vyžadujú ďalšie investície na strane zákazníka

 • perspektíva alebo potreba optimalizácie procesov – posúdenie bežiacich procesov a návrh optimalizovaného riešenia

 • udržiavanie bežiacich procesov, ktoré nie sú „core“ biznisom zákazníka

Využitie služby nie je podmienené rozsahom spolupráce. Proces je vhodný rovnako na jednoduché aktivity, ako aj na aktivity pokrývajúce celé oddelenia a ich prebratie 1:1.

Informácie o službe

Máme vlastné know-how, ktoré nám umožňuje efektívne spájať procesy a úlohy a tak zabezpečiť optimálne vyťaženie našich zamestnancov. Dnes dosahujeme úroveň ich vyťaženia v rámci pracovného času až na hranici 96-97% na rozdiel od interných zamestnancov, ktorí vykazujú priemernú vyťaženosť cca 55-65%.

Vďaka tomu dokážeme požadované outsourcované procesy zabezpečiť časovo a nákladovo oveľa efektívnejšie.

 • Analýza procesov

 • Definícia kľúčových KPi

 • Implementácia a nastavenie infraštruktúry

 • Testovanie a optimalizácia procesu

Zistite viac

Časté otázky o skladovaní

Sídlo aj skladové priestory máme v Bratislave (SK). Z tejto lokality zabezpečujeme spracovanie a distribúciu v rámci SR ale aj do okolitých krajín.

Priestor spĺňa nadštandardné bezpečnostné požiadavky – je vysokochránenou zónou a je sprístupnený len vyhradenému okruhu zamestnancov. Samozrejmošťou je kamerový systém, pričom alarm a EPS sú napojené na Pult centrálnej ochrany.  Samotný priestor spracovania a výkon práce sú certifikované ISO 27001, ISO 9001 a ISO 14001

Áno, okrem služieb fulfillmetu je možné spolupracovať aj pri zasielaní listových zásielok, doporučených zásielok alebo direct mailu. Rovnako máte k dispozícii aj služby externalizácie back-office procesov a digitalizáciu dokumentov a archivačné služby Backoffice as a Service (BOaaS)

Nezáväzná kalkulácia

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov*

  Pre koho je služba určená

  Stredne veľké spoločnosti

  Vyčlenenie administratívnych operácií, ktoré nárazovo, alebo dlhodobo zaťažujú interných zamestnancov a pri ktorých je dosahovaná nízka efektivita práce.

  Veľké spoločnosti

  Spoločnosti, ktoré hľadajú spôsob ako zabezpečiť spracovanie veľkého množstva dokumentov v krátkom čase, s vysokou spoľahlivosťou a optimálnymi nákladmi.

  Jednoduché procesy aj celé oddelenia

  Prebratie jednotlivých procesov ako sú nárazové aktivity a kampane, zmluvy, formuláre, spracovanie dokumentov z viacerých pobočiek a pod. Prebratie celého oddelenia – pošta, fakturácie, zmluvy.

  CEO odkazuje

  Náš tím zabezpečuje pre klientov procesy, ktoré si vyžadujú osobitný prístup a sú náročné na čas, alebo personálne kapacity. Týka sa to jednoduchých aktivít, ale aj prebratia aktivít pokrývajúcich celé oddelenia v pomere 1:1.

  Pri plánovaní investícií do rozširovania tímu interných zamestnancov a zabezpečenia ich pracovného miesta je vždy výzvou pre manažéra nájsť optimálne nákladové riešenie. Prebratie oddelenia je riešením nielen z hľadiska zmeny fixných nákladov na variabilné, ale najmä z pohľadu ich redukcie a zjednodušenia procesov.