Zbavte sa zložitých administratívnych procesov

Zlepšenie efektivity administratívnych činností kancelárie, oddelenia alebo celej firmy zabezpečujeme spracovaním, správou a riadením dokumentov, no najmä ich digitalizáciou. Prevezmeme vašu agendu týkajúcu sa denno-dennej operatívy a na základe vašich požiadaviek sa budeme starať o jej hladký chod.

administratívne služby back office

Benefity tejto služby

Outsourcovanie operatívy ocenia malé aj veľké firmy. Menšie z hľadiska zníženia nákladov spojených s prevádzkou vlastného oddelenia a interných zamestnancov. Väčšie spoločnosti najmä kvôli rýchlosti a efektivite práce. Vďaka tomu sa môže každá spoločnosť naplno venovať aktivitám, ktoré sú jej hlavnou činnosťou a zvyšok má v rukách tím profesionálov.

 • Zníženie nákladov spojených s vlastným oddelením (náklady na priestory, ľudí či materiál)
 • Zefektívnenie každodennej operatívy
 • Zlepšenie práce s dokumentami na celofiremnej úrovni
 • Zrýchlenie spracovania dokumentov, spracovanie časovo senzitívnych úloh
 • Premena fixných nákladov na variabilné
 • Variabilné náklady len za zrealizované operácie
 • Nie sú potrebné investície do softvéru, alebo hardvéru

Informácie o službe

Úvodná analýza súčasných procesov umožní nájsť optimálne riešenie. Na základe výsledkov analýzy a vízií samotného klienta sa pripraví riešenie na mieru, ktoré si nevyžaduje žiadne vstupné náklady. Výhodou je, že klient sa zbaví fixných nákladov a platí len za reálne vykonanú prácu. Implementácia riešenia závisí od náročnosti procesov – či už ide o kompletnú správu operatívy oddelenia, alebo len čiastočné riadenie niektorých procesov. Cieľom celého procesu je odbremeniť spoločnosť klienta od personálne aj nákladovo náročných administratívnych procesov a umožniť tak jeho zamestnancom sústrediť sa na rozvoj hlavných podnikateľských aktivít.  Táto služba je synergická s digitalizáciou dokumentov, ktorá rovnako prispieva k modernizácii procesov firmy a zlepšovaniu jej interných aj externých aktivít.

 • Spracovanie dokumentov a dennej agendy

 • Spracovanie komplexných úloh aj čiastkových zadaní

 • Outsourcing celého oddelenia

 • Digitalizácia dokumentov

Zistite viac

Časté otázky o skladovaní

Sídlo aj skladové priestory máme v Bratislave (SK). Z tejto lokality zabezpečujeme spracovanie a distribúciu v rámci SR ale aj do okolitých krajín.

Priestor spĺňa nadštandardné bezpečnostné požiadavky – je vysokochránenou zónou a je sprístupnený len vyhradenému okruhu zamestnancov. Samozrejmošťou je kamerový systém, pričom alarm a EPS sú napojené na Pult centrálnej ochrany.  Samotný priestor spracovania a výkon práce sú certifikované ISO 27001, ISO 9001 a ISO 14001

Áno, okrem služieb fulfillmetu je možné spolupracovať aj pri zasielaní listových zásielok, doporučených zásielok alebo direct mailu. Rovnako máte k dispozícii aj služby externalizácie back-office procesov a digitalizáciu dokumentov a archivačné služby Backoffice as a Service (BOaaS)

Nezáväzná kalkulácia

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov*

  Pre koho je služba určená

  Stredne veľké spoločnosti

  Outsourcing samostatných, alebo komplexných procesov týkajúcich sa obehu dokumentov v spoločnosti. Napríklad spracovanie celého procesu faktúr, zmlúv alebo iných dokumentov, ktoré sú nevyhnutné pre vaše podnikanie.

  Veľké spoločnosti

  Zabezpečenie celého životného cyklu dokumentov v obehu bez potreby implementácie nových softvérov a aplikácií. Back-office procesy dokážeme zabezpečiť aj v aplikáciách, ktoré už máte implementované.

  Potrebujem optimalizovať náklady

  Komplexné administratívne operácie od vzniku až po archiváciu dokumentov. Zahŕňa aktivity ako obálkovanie, príjem dokumentov, evidencia, spracovanie, archivácia, alebo zánik dokumentu.

  CEO odkazuje

  Služby Back-office sú určené stredným a veľkým spoločnostiam, ktoré denne spracovávajú veľké množstvo papierových dokumentov a hľadajú model ako optimalizovať náklady na ich zabezpečenie. Veľké množstvo dokumentov v obehu znamená aj primerané náklady na personálne kapacity, technické zariadenia, softvéry a podobne. Ak sa ako manažér potrebujete sústrediť na hlavné biznis operácie a optimalizovať nielen časovú náročnosť, ale najmä náklady na administratívne spracovanie dokumentov, je ideálny čas na outsourcovanie jednotlivých procesov. Veľkou výhodou je, že outsourcing Back-office procesov si nevyžaduje implementáciu nových riešení a aplikácií, všetky procesy zabezpečíme na aplikáciách, ktoré už používate.