Outsourcing služieb

Spoľahlivý partner pre váš biznis

Outsourcing rôznych služieb je dnes bežnou súčasťou podnikania. Outsourcing Back-office administratívy prináša do podnikania efektivitu, pružnosť a zlepšovanie procesov. Jednoducho šetrí váš čas, náklady a podporuje rozvoj vášho core biznisu.

Malým firmám, ktoré nemajú dostatočné personálne kapacity na vykonávanie náročných administratívnych operácií pomáha šetriť a optimalizovať náklady na personál a personálnu agendu. Veľkým spoločnostiam umožňuje aj zvyšovať  efektivitu a kvalitu práce a optimalizovať procesy.

Outsourcingové služby dizajnujeme na mieru každému klientovi.

Ako to funguje

Ako to funguje

Outsourcing biznis procesov je hľadanie efektívneho spôsobu ako zabezpečiť administratívne činnosti jednotlivých oddelení alebo celej firmy.

Hľadáme riešenia ako zjednodušiť procesy a preberáme tie, ktoré brzdia rozvoj vášho biznisu. Analýza všetkých dostupných informácií a procesov na začiatku projektu určí priestor pre ich zjednodušenie a optimalizáciu. Konečná podoba a forma spolupráce je podriadená cieľom a potrebám klienta, rovnako ako očakávaným výsledkom. Hlavným cieľom je úspora vášho času, energie a predovšetkým nákladov. 

Zistite viac

Časté otázky

Sídlo aj skladové priestory máme v Bratislave (SK). Z tejto lokality zabezpečujeme spracovanie a distribúciu v rámci SR ale aj do okolitých krajín.

Každého zákazníka posudzujeme individuálne, každý zo zákazníkov má špecifické požiadavky na proces, predáva iný typ produktov a svojich zákazníkov má v rôznych destináciách. Preto pri nastavení ceny zohľadňujeme všetky tieto faktory tak, aby koncová cena naplnila jeho očakávania.

Zo skúsenosti našej, ale aj zo skúsenosti našich klientov vieme, že externalizácia služieb fulfillmentu prináša klientovi benefity vtedy, keď počet objednávok mesačne prekročí 300.

Priestor spĺňa nadštandardné bezpečnostné požiadavky – je vysokochránenou zónou a je sprístupnený len vyhradenému okruhu zamestnancov. Samozrejmošťou je kamerový systém, pričom alarm a EPS sú napojené na Pult centrálnej ochrany.  Samotný priestor spracovania a výkon práce sú certifikované ISO 27001, ISO 9001 a ISO 14001

Zvyčajné spracovanie objednávok je v rámci rovnakého dňa ako deň prijatia objednávky do SP (do 10:00). Po prijatí objednávky po tomto termíne urobíme všetko preto aby objednávka bola expedovaná v rovnaký deň, najneskôr však do 24 hodín. Samozrejme, chápeme, že každý klient môže mať špecifické požiadavky na proces, preto je možné dohodnúť aj iné časové rámce projektu

Nezáväzná kalkulácia

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov*