Dovážajte tovar z tretích krajín do colného skladu

Dočasné uskladnenie je krátkodobým riešením, ktoré sa využíva pri prijatí tovaru z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Tento typ tovaru môže byť uskladnený počas 90 dní, počas ktorých sa rozhodne, ako sa ďalej s tovarom naloží. Tovar čakajúci na rozhodnutie colného konania môže teda zostať v colnom sklade, odkiaľ sa následne odošle na novú adresu alebo sa vyvezie naspäť do krajiny pôvodu.

V rámci tejto služby poskytujeme komplexné služby vrátane vybavovania administratívy spojenej s colným konaním.

dočasný colný sklad

Benefity tejto služby

Skôr ako sa tovar dostane do obehu

Zabezpečíme kompletné a bezpečné uskladnenie, až kým nebude balík colným rozhodnutím presmerovaný na iné miesto určenia alebo opätovný vývoz do nečlenskej krajiny Európske únie.

Postupné uvoľňovanie

Existuje aj možnosť, že tovar bude do obehu uvoľňovaný postupne. Jeho dynamickú distribúciu na miesto určenia na základe colného rozhodnutia môžete nechať na nás.

Informácie o službe

Tovar prijatý z krajín mimo EÚ putuje na colné konanie. Kým tento proces prebieha, tovar musí byť uskladnený na špeciálnom mieste – v dočasnom colnom sklade, ktorý spĺňa presne stanovené legislatívne podmienky. S týmto procesom sú spojené aj administratíve povinnosti, o ktoré sa rovnako postaráme my. V prípade, že vznikne a je vymeraný colný dlh vám pomôžeme s potrebnou administratívou.

Po rozhodnutí colného úradu distribuujeme tovar na novú, požadovanú adresu určenia, alebo naopak, odosielame ho naspäť do krajiny pôvodu.

 • Praktické riešenie počas colného konania

 • Profesionálne riešenie administratívy

 • Fyzické zabezpečenie a evidencia zásielok

 • Opätovná distribúcia alebo vývoz do krajiny pôvodu

 • Komplexné riešenie príjmu tovaru z nečlenských krajín EÚ

Zistite viac

Časté otázky o skladovaní

Sídlo aj skladové priestory máme v Bratislave (SK). Z tejto lokality zabezpečujeme spracovanie a distribúciu v rámci SR ale aj do okolitých krajín.

Priestor spĺňa nadštandardné bezpečnostné požiadavky – je vysokochránenou zónou a je sprístupnený len vyhradenému okruhu zamestnancov. Samozrejmošťou je kamerový systém, pričom alarm a EPS sú napojené na Pult centrálnej ochrany.  Samotný priestor spracovania a výkon práce sú certifikované ISO 27001, ISO 9001 a ISO 14001

Áno, okrem služieb fulfillmetu je možné spolupracovať aj pri zasielaní listových zásielok, doporučených zásielok alebo direct mailu. Rovnako máte k dispozícii aj služby externalizácie back-office procesov a digitalizáciu dokumentov a archivačné služby Backoffice as a Service (BOaaS)

Nezáväzná kalkulácia

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov*

  Pre koho je služba určená

  Dovozcovia tovaru z krajín mimo EÚ

  Dočasný colný sklad je ideálne riešenie pre uskladnenie tovaru, ktorý dovážate z krajín, ktoré nie sú členom EÚ. Pomôžeme vám aj s vybavením administratívnych úkonov.

  Dovozcovia tovaru v rámci krajín EÚ

  Tovar nielen uskladníme v dočasnom colnom sklade, ale postaráme sa aj o jeho opätovnú distribúciu a to ihneď po duručení colného rozhodnutia.

  Dovozcovia tovarov z iných kontinentov

  Dočasné a bezpečné uskladnenie tovarov, kým tovar nebude uvoľnený do obehu prostredníctvom colného rozhodnutia.

  CEO odkazuje

  Dočasné uskladnenie tovaru je výhodné nielen ak vám chýbajú skladové kapacity, ale najmä z dôvodu odkladu platby dane až do rozhodnutia o ďalšom mieste určenia tovaru. Naviac, vždy máte detailný prehľad o pohybe balíkov a a všetky procesy sú v súlade s platnou legislatívou.