Vyťažovanie a analýza údajov z formulárov a dokumentov

Automatizáciou aj manuálnym vyťažovaním údajov z dokumentov vám umožňujeme získavať potrebné informácie. Z množstva údajov, ktoré jednotlivé dokumenty obsahujú selektujeme tie kľúčové a spracovávame ich do požadovaného výstupu. Využívanie riešení a softvéru pri spracovaní dokumentov a formulárov pomáha rýchlo a jednoducho selektovať potrebné údaje a korigovať ich výstup.

vyťažovanie dokumentov

Benefity tejto služby

Spracovanie veľkého množstva formulárov a dokumentov

Denne dokážeme spravovať veľké množstvá formulárov s viacerými údajmi.

Rýchlosť spracovania

Požadované výstupy spracujeme v dohodnutom čase rýchlo a efektívne

Kvalita spracovania

Dosahujeme vysokú efektivitu s veľmi nízkou chybovosťou, čím garantujeme kvalitu spracovaných údajov.

Riešenie na mieru

Riešenia a softvéry na digitálne spracovanie dokumentov a formulárov prispôsobíme vašim požiadavkám.

Ekológia & Efektivita

Digitalizácia šetrí čas, energiu aj životné prostredie. Informácie budú ľahko dostupné a prehľadné.

Informácie o službe

Už viac ako 17 rokov sa venujeme automatizovanému alebo poloautomatizovanému spracovaniu klientskych dokumentov, či už fyzických alebo digitálnych. Jednotlivé procesy sú neustále monitorované a zlepšované, čo nám umožnuje dodávať výstupy v nadštandardnej kvalite v dohodnutých termínoch. Všetky procesné kroky sú analyzované pred spustením spolupráce ako aj v jej priebehu a jednotlivé aktivity sú zabezpečené dôsledne vyberanými operátormi. Výsledkom je doručenie výstupov v dohodnutý čas, v dohodnutej kvalite na definované miesto v systémoch klienta

 • Prijatie a kontrola dokumentov

 • Príprava na skenovanie priemyselným skenerom

 • Automatizované vyťaženie a verifikácia dokumentov

 • Generovanie výstupov

 • Doručenie výstupov na definované miesto v systémoch klienta

Zistite viac

Časté otázky o skladovaní

Sídlo aj skladové priestory máme v Bratislave (SK). Z tejto lokality zabezpečujeme spracovanie a distribúciu v rámci SR ale aj do okolitých krajín.

Priestor spĺňa nadštandardné bezpečnostné požiadavky – je vysokochránenou zónou a je sprístupnený len vyhradenému okruhu zamestnancov. Samozrejmošťou je kamerový systém, pričom alarm a EPS sú napojené na Pult centrálnej ochrany.  Samotný priestor spracovania a výkon práce sú certifikované ISO 27001, ISO 9001 a ISO 14001

Áno, okrem služieb fulfillmetu je možné spolupracovať aj pri zasielaní listových zásielok, doporučených zásielok alebo direct mailu. Rovnako máte k dispozícii aj služby externalizácie back-office procesov a digitalizáciu dokumentov a archivačné služby Backoffice as a Service (BOaaS)

Nezáväzná kalkulácia

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov*

  Pre koho je služba určená

  Stredne veľké spoločnosti

  Vyťažovanie dokumentov je služba pre firmy, ktoré spracúvajú pravidelne, alebo nárazovo veľké množstvo faktúr, zmlúv, či iných typizovaných dokumentov.

  Veľké spoločnosti

  Na začiatku sú stovky papierových dokumentov ako faktúry, zmluvy, vernostné súťaže. Výsledkom vyťaženia dokumentov sú dáta a digitálne súbory štruktúrovaných, alebo neštruktúrovaných dát.

  Dokumenty vhodné pre vyťažovanie

  Faktúry, šeky, volebné lístky, zákaznícke súťaže, vernostné programy, dotaznáky a podobne.

  CEO odkazuje

  Automatizované vyťažovanie dokumentov  prináša do spracovania veľkých množstiev formulárov, dotazníkov, šekov a iných fyzických dokumentov vysokú presnosť spracovania a skrátenie času potrebného na ich spracovanie. Náš vyškolený tím vykazuje veľmi nízku chybovosť, ktorú nie je možné dosiahnuť s internými zamestnancami. Ak denne potrebujete spracovať množstvo podobných dokumentov, táto služba je pre vás ideálna.