Všetky dokumenty na jednom mieste

Životný cyklus dokumentov je špecifický pre každú spoločnosť. Prístup k dokumentom, ich obeh, používanie, spracovanie a archivácia si vyžaduje vypracovanie pravidiel ich archivácie. Zákon ukladá povinnosť každej spoločnosti archivovať  fyzické dokumenty počas ich životného cyklu. Spravidla ide o veľké množstvá dokumentov, ktoré je potrebné zaniesť do registratúrneho plánu a zároveň disponovať dostatočným priestorom na ich fyzické uskladnenie. Ak nemáte splnenú túto zákonnú povinnosť, pomôžeme vám s komplexnou realizáciou.

archivácia dokumentov

Benefity tejto služby

Čím viac dokumentov, tým väčší chaos môže nastať. O to viac to platí v prípade, že k máte denne v obehu veľké množstvo fyzických dokumentov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam s registratúrnou archiváciou a znalosti zákona dokážeme pripraviť kompletný projekt registratúrnej archivácie a zabezpečič aj jeho realizáciu.

 • prehľadná a jednoduchá evidencia dokumentov
 • dokumenty nemusíte baliť a prepravovať k nám – vyriešime to za vás
 • evidencia archívnych boxov čiarovými kódmi
 • uskladnenie archívnych boxov v registratúrnom centre
 • evidencia dokumentov v elektronickej podobe
 • administratíva a inventárne hlásenia

Informácie o službe

Registratúrny plán a registratúrny poriadok tvoríme na mieru každému klientovi v súlade s jeho potrebami a zvyklosťami. Vytvoríme efektívny proces fyzického vyhľadávania a zakladania dokumentov, ktorý vyhovuje vašim potrebám a požiadavkám. Naše personálne, technické a organizačné  kapacity nám umožňujú zabezpečiť aj komplexnú správu registratúry. Ak potrebujete šetriť vaše personálne kapacity, postaráme sa o komplexný projekt správy registratúry zahŕňajúci aj bezpečné uskladnenie a skartáciu vyradených dokumentov.

 • Analýza životného cyklu dokumentov

 • Evidencia dokumentov

 • Uloženie dokumentov do archívnych boxov

 • Archivácia boxov v registratúrnom centre

 • Spracovanie inventárneho hlásenia

 • Vyradenie a bezpečná skartácia dokumentov

Zistite viac

Časté otázky o skladovaní

Sídlo aj skladové priestory máme v Bratislave (SK). Z tejto lokality zabezpečujeme spracovanie a distribúciu v rámci SR ale aj do okolitých krajín.

Priestor spĺňa nadštandardné bezpečnostné požiadavky – je vysokochránenou zónou a je sprístupnený len vyhradenému okruhu zamestnancov. Samozrejmošťou je kamerový systém, pričom alarm a EPS sú napojené na Pult centrálnej ochrany.  Samotný priestor spracovania a výkon práce sú certifikované ISO 27001, ISO 9001 a ISO 14001

Áno, okrem služieb fulfillmetu je možné spolupracovať aj pri zasielaní listových zásielok, doporučených zásielok alebo direct mailu. Rovnako máte k dispozícii aj služby externalizácie back-office procesov a digitalizáciu dokumentov a archivačné služby Backoffice as a Service (BOaaS)

Nezáväzná kalkulácia

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov*

  Pre koho je služba určená

  Potrebujem zlikvidovať dokumenty zaniknutej spoločnosti

  Vyradenie, likvidácia a bezpeťné skartovanie dokumentov zaniknutej spoloťnosti v súlade s legislatívou.

  Potrebujem registratúrny poriadok a plán

  Navrhneme efektívny plán registratúry pre vašu spoločnosť, prispôsobený potrebám a jej štruktúre, vrátane všetkých potrebných dokumentov.

  Potrebujem komplexnú správu registratúry

  Zabezpečíme komplexnú správu registratúry tak, aby bolo zabezpečené dodržanie zákona o registratúre.

  CEO odkazuje

  Registratúrna archivácia sa týka všetkých firiem. Napriek tomu je veľa spoločností, ktoré nemajú vypracovaný registratúrny plán a poriadok v zmysle požiadaviek zákona. Ak ste túto zákonnú povinnosť prehliadli, alebo ste jej nevenovali doteraz pozornosť, je najvyšší čas pustiť sa do prípravy. Náš zaškolený tím s dlhoročnými skúsenosťami detailne pozná znenie zákona a je pripravený pomôcť klientom s komplexnou agendou a realizáciou registratúrneho plánu a poriadku.