Aktuálny palivový príplatok

Aktuálna sadzba palivového príplatku pre medzinárodné a importné zísielky

Vzhľadom na zmeny spotrebiteľských cien naftového paliva, ciel a daní v posledných týždňoch stúpla aj výška palivového príplatku.

Palivový príplatok sa vzťahuje na všetky medzinárodné aj importné zásielky.

Od 25. Septembra 2023 je platná sadzba palivového príplatku vo výške 32,50 %.