Chcete sa opýtať na fulfillment?

Sídlo aj skladové priestory máme v Bratislave (SK). Z tejto lokality zabezpečujeme spracovanie a distribúciu v rámci SR ale aj do okolitých krajín.

Každého zákazníka posudzujeme individuálne, každý zo zákazníkov má špecifické požiadavky na proces, predáva iný typ produktov a svojich zákazníkov má v rôznych destináciách. Preto pri nastavení ceny zohľadňujeme všetky tieto faktory tak, aby koncová cena naplnila jeho očakávania.

Doručovanie zásielok je zabezpečené rôznymi partnerskými kuriérskymi spoločnosťami, ktoré majú rôzne parametre pre zabezpečenie doručovateľských služieb. Ceny sú kalkulované individuálne a zohľadňujú konkrétne individuálne požiadavky a parametre zadané klientom.

Zo skúsenosti našej, ale aj zo skúsenosti našich klientov vieme, že externalizácia služieb fulfillmentu prináša klientovi benefity vtedy, keď počet objednávok mesačne prekročí 300.

Priestor spĺňa nadštandardné bezpečnostné požiadavky – je vysokochránenou zónou a je sprístupnený len vyhradenému okruhu zamestnancov. Samozrejmošťou je kamerový systém, pričom alarm a EPS sú napojené na Pult centrálnej ochrany.  Samotný priestor spracovania a výkon práce sú certifikované ISO 27001, ISO 9001 a ISO 14001

Zvyčajné spracovanie objednávok je v rámci rovnakého dňa ako deň prijatia objednávky do SP (do 10:00). Po prijatí objednávky po tomto termíne urobíme všetko preto aby objednávka bola expedovaná v rovnaký deň, najneskôr však do 24 hodín. Samozrejme, chápeme, že každý klient môže mať špecifické požiadavky na proces, preto je možné dohodnúť aj iné časové rámce projektu

V prípade zásielok do 1kg je obal v cene (bublinková obálka, prípadne jednoduchá 3 vrstvová krabička). Pre vačšie váhy nie je možné stanoviť jednotnú cenu, pretože rôzne formáty a druhy tovaru vyžadujú rôzne spôsoby balenia. Cena za balenie je výsledkom dohody pri definovaní celého procesu. Pre začiatok poskytneme orientačné ceny krabíc.

Áno, integrácie sú možné. Rovnako je možné dohodnúť aj alternatívne formy výmeny dát

Áno, okrem služieb fulfillmetu je možné spolupracovať aj pri zasielaní listových zásielok, doporučených zásielok alebo direct mailu. Rovnako máte k dispozícii aj služby externalizácie back-office procesov a digitalizáciu dokumentov a archivačné služby Backoffice as a Service (BOaaS)

Chcete sa opýtať na digitalizáciu dokumentov alebo BPO?

Našim potenciálnym zákazníkom a partnerom neposkytujeme štandardný všeobecný cenník. Dôvodom je, že každý partner je iný a má špecifické požiadavky na koncový proces. Rovnako aj objem a rozsah prác je pri každom zákazníkovi iný, preto nie je možné stanoviť všeobecné ceny.

Každá kalkulácia cien je výsledkom detailnej analýzy požiadaviek a potrieb klienta a reflektuje tak komplexnosť činností, ako aj objem a rozsah prác. Významným faktorom je aj prípadná dĺžka spolupráce. Každému klientovi transparentne vysvetlíme Metodiku výpočtu, má tak presný prehľad, čo ktorá cena obsahuje.

Konečná dohoda o cenách je vždy výsledkom vzájomnej diskusie so zákazníkom.

Ceny môžu byť postavené na báze:

– Jednotkových cien za úkon, stranu alebo dokument
– Človekodňovej fakturácie podľa využitia spolupracovníkov na úkon
– Rôzne kombinácie, podľa potrieb klientov

Pri príprave ceny zohľadňujeme aj rôzne profily zamestnancov, ktorí sú potrební na jednotlivé úkony. Dôvodom je to, aby sa do procesu nedostávali náklady súvisiace napríklad s prekvalifikovanými zamestnancami.

Kvalita je kľúčovým pojmom našej práce. Chápeme aká je dôležitá kvalita každého úkonu pre našich klientov a preto na kvalitu práce dbáme neustále. Naša spoločnosť má vysoké štandardy, ktoré zamestnanci musia dosahovať a dodržiavať.

Každý proces je v rámci jednotlivých aktivít dokumentovaný, kvalitatívne monitorovaný a reportovaný a to všetko na dennej báze. Inú kontrolu si vyžaduje nový projekt, rovnako ako aj dlhodobý projekt. Rovnako rozlišujeme, či sa na projekte podieľa nový, alebo dlhodobý zamestnanec.

Kontrolu kvality vykonávame formou o.i. samplingu v rozsahu 2% – 100%, práve v závislosti od vstupov. Samotný zákazník si určuje aké má požiadavky na úroveň dodávanej kvality – od klasického samplingu až po kontrolu tzv. 4-6 očí. Mimo kontrolných postupov využívame pri našej práci aj počítačové kontroly pomocou databáz, prepočtov a podobne.

Našou veľkou výhodou je vysoká flexibilita, čo sa týka rýchlosti spracovania.

Klientom poskytujeme možnosť spracovať nielen rovnomerne rozložené objemy úkonov , ale aj rôzne návalové kampane a aktivity.

Štandardná rýchlosť spracovania je 24 hodín.

Áno, je možné dohodnúť aj expresné formy spracovania:

  • Do 2-4 hodín
  • Nočné spracovanie
  • Vikendové spracovanie
  • Spracovanie cez sviatky
  • Spracovanie kampaní (jednorázové, opakované)
  • Iné špecifické termíny po dohode s klientom

Všetky procesy v rámci Swiss Pointu spĺňajú najvyššie štandardy certifikácie ISO 9001 a najmä ISO 27001. Dokumenty, ktoré spracovávame, obsahujú takmer vždy citlivé údaje, dôverné informácie a osobné údaje. S podobnými dokumentmi pracujeme denne a tak procesy aj naši zamestnanci spĺňajú potrebné štandardy pre prácu s nimi.

V prípade potreby je možné dáta pri spracovaní depersonalizovať, prípadne je možné dohodnúť iné špecifické požiadavky na proces tak, aby sme splnili očakávania našich zákazníkov.

Swiss Point nie je prioritne poskytovateľom, či predajcom jedného SW riešenia, ale predovšetkým poskytovateľ služby. Preto dbáme na to, aby sme klientom a partnerom nepredávali nástroje, ktoré si naše procesy priamo nevyžadujú.

Každý procesný krok posudzujeme komplexne a definujeme proces tak, aby sme pre klienta priniesli adekvátne riešenie bez generovania zbytočných nákladov na spracovanie a setup procesu.

Väčšina aktivít si nevyžaduje žiadne dodatočné SW a inštalácie, vždy sa snažíme využívať len klientove existujúce riešenia.

Dnes pracujeme s viacerými pokročilými technológiami, no nie stále je nevyhnutné ich použitie. Náš prístup prináša klientovi už pri príprave procesu významné úspory. Úspory nákladov sa prejavia aj v neskoršom procese, eliminujú sa aj ďalšie náklady na údržbu a aktualizácie.

Swiss Point nie je poskytovateľ SW riešenia, preto spoločnosť nie je limitovaná konkrétnymi riešeniami. Znamená to, že možností spolupráce je naozaj veľa. Skúste nám popísať administratívny proces, ktorý Vás trápi, kde Vaša spoločnosť stráca, alebo má kvalitatívne problémy a veríme, že budeme schopní Vám ponúknuť riešenie šité na „mieru“.

Budeme vašim partnerom v podnikaní

Chcete sa o našich službách dozvedieť viac? Kontaktujte nás. Navrhneme optimálne riešenie pre rast vášho online podnikania.

Kontaktujte nás

Zavolajte +421 2 492 774 11