Skontrolovať milióny preferenčných krúžkov, to nie je sci-fi

Tohtoročné parlamentné voľby priniesli okrem víťazov aj podozrenia, že členovia volebných komisií nezapočítali všetky preferenčné hlasy kandidátov. Ústavný súd uviedol, že na opätovnú kontrolu krúžkov štát nemá kapacity. Vďaka skúsenostiam s automatickým spracovaním dokumentov by Swiss Point pri dodržaní určitých podmienok dokázal takúto úlohu spoľahlivo splniť už za tri týždne. Nie je to sci-fi. Technológie v kombinácii s know-how umožňujú splniť aj takéto ambiciózne zadanie.

Vo  voľbách odovzdali voliči na Slovensku takmer tri milióny platných volebných lístkov a každý občan mohol zakrúžkovať až štyri mená. Po spočítaní výsledkov členmi volebných komisií, ktorých bolo zhruba 60-tisíc po celom Slovensku, sa neskôr ozvali politici, ktorí tvrdili, že v niektorých prípadoch komisie nezapočítali skutočný počet preferenčných krúžkov. Ústavný súd aj vedenie volebnej komisie vec uzavrelo tým, že štát nemá kapacitu v rozumnom čase opätovne prekontrolovať všetky volebné lístky a krúžky.

Vďaka know-how, technológii, softvéru a školeným ľuďom Swiss Point denne digitalizuje a vyťažuje desiatky tisíc dokumentov. Keď sa na zadanie pozeráme momentálne ako na skutočne čisto hypotetické a teoretické, tri milióny hlasovacích lístkov by firma pri aktuálnych kapacitách dokázala zdigitalizovať a spoľahlivo prekontrolovať už za tri týždne. Ak by však čisto teoreticky štát chcel súčasné možnosti automatického spracovania dokumentov využiť pri budúcich voľbách, bolo by potrebné splniť niekoľko podmienok. Ako na to?

 

Tri milióny za tri týždne

Štátne zákazky majú svoje špecifiká. No ak by sme sa pozerali na našu úlohu skontrolovať všetky preferenčné krúžky ako na bežnú zákazku, všetko by sa začalo zadaním a stanovením, aké dokumenty ideme spracúvať. Hlasovací lístok je štruktúrovaný dokument s jedným typom formátu a rozmeru papiera.

Volieb sa zúčastnilo 25 strán a teda pracujeme s rovnakým počtom rôznych hlasovacích lístkov. Po posúdení stanovíme čas a kvalitu požadovaných výstupov a potrebné kontrolné procesy pre elimináciu chybovosti. Tieto parametre rozhodujú o celkových nákladoch na realizáciu projektu.

 

Logistika a spracovanie

Všetky hlasovacie lístky je najskôr potrebné dopraviť do centrály Swiss Point, buď postupne alebo naraz, prípadne by bolo treba zriadiť zabezpečené vysunuté skenovacie stredisko.

Skenovať na priemyselných skeneroch sa môžu len lístky bez spiniek, rozložené a podobne, čiže ich treba pripraviť. Popritom treba nastaviť skenery a programátori nastavia softvér, ktorý automaticky skontroluje podľa zadaných parametrov správne označené preferenčné krúžky.

Softvér nás upozorní aj na anomálie, keď nie je jasné, či ide o chybu alebo je lístok korektný. Vtedy ho kontrolujú školení pracovníci osobne. Najskôr sa urobí testovacia vzorka a keď všetky systémy fungujú správne, produkcia sa rozbehne naplno. Jeden školený pracovník Swiss Point dokáže zdigitalizovať až niekoľko tisíc dokumentov za hodinu. Pri takomto tempe a kapacitách by bolo možné tri milióny hlasovacích lístkov skontrolovať aj za tri týždne.

Ide samozrejme o teoretickú, no technicky reálnu možnosť ako prekontrolovať volebné lístky. Dôležitú rolu hrá najmä dôkladná príprava, ktorá by zabrala niekoľko týždňov pred samotným spustením spracovania dokumentov. Veľmi dôležitou časťou tohto teoretického modelu je samozrejme aj nastavenie bezpečnostných parametrov celého procesu, aby sa eliminovali pochybnosti o správnosti výsledných dát.