Ako vyzerá budúcnosť outsourcovania?

Počiatky outsourcovania služieb siahajú až do roku 1992, no do dnešného dňa sa jeho fungovanie a benefity značne zmenili a prispôsobili modernej dobe. Motivácia pre outsourcovanie sa takisto vyvíja a už teraz dokážeme predpovedať, čo budú hlavné ťaháky pre tieto služby v nasledujúcich rokoch.

Technológie majú obrovský vplyv na každodenný život, osobný aj ten pracovný. Do veľkej miery nám uľahčujú prácu a navyše vytvárajú nové príležitosti, ako aj otvárajú dvere k doteraz nedosiahnuteľným cieľom. Jedným z najdôležitejších elementov ovplyvňujúcich vývoj spoločnosti, nevynímajúc outscourcovanie je umelá inteligencia (AI).

Tradičný model a súčasnosť

Tradičné outsourcovanie bolo založené s účelom optimalizovať procesy, najmä tie základné, ale aj na poskytovanie jednorázových služieb. Zväčša išlo o vedľajšie aktivity spoločnosti, ktoré nemuseli priamo súvisieť so spoločnosťou, pričom medzi tie najpoužívanejšie sa zaradili napríklad catering, upratovanie či údržba sietí.

V súčasnosti sa outsourcovanie rozšírilo do ďalších sfér fungovania firiem. Bežne zasahujú do manažmentu, operatívy či administratívy, pričom obrovskú rolu tu zohráva práve inteligentná automatizácia. Outsourcovanie dokáže manuálne vykonávané aktivity efektívne zautomatizovať, čím nielen odbremení zadávateľa, ale aj ušetrí čas a dodá do firmy praktický prvok. Služby pritom môžu byť jednoduchého alebo zložitejšieho charakteru.

Najrozšírenejšie oblasti pre outsourcovanie sú dnes informačné technológie, marketing, ľudské zdroje či finančné služby. Medzi hlavné dôvody pre siahnutie po týchto službách však stále vedie zníženie nákladov, ktoré môžu súvisieť s pracovným miestom alebo prostriedkami na vykonávanie práce. Veľmi častým dôvodom aj prístup k profesionálom a expertíze, ktoré outsourcovanie ponúka a tým predstavuje pre klienta výrazný posun vpred. Obrovským benefitom v súčasnosti je aj výrazné šetrenie času a možnosť sústredenia sa na hlavné aktivity firmy.

Najčastejšie dôvody pre outsourcovanie dnes:

  1. Zníženie nákladov
  2. Šetrenie času
  3. Prístup k profesionálom a know-how

Outsourcovanie budúcnosti

Formy automatizácie procesov môžeme vidieť už dnes, no v budúcnosti budú hrať ešte významnejšiu rolu. Budú mať nielen praktickú stránku, ale aj tú kvalitatívnu, pretože vďaka nej sa budú procesy nielen zrýchľovať, ale aj zlepšovať. Umelá inteligencia pritom zasiahne každý aspekt našich životov. Umožní komplexnejšie a hlbšie riešenie problémov, čo prinesie do outscourcovania malú revolúciu, pretože služby budú ešte presnejšie prispôsobené potrebám klienta. Očakávame tiež prechod outsourcovania z vedľajších aktivít spoločnosti na tie hlavné. Prístup k špecializovaným nástrojom AI bude takisto dôležitým dôvodom pre voľbu outscourcovania.

Najčastejšie dôvody pre outscourcovanie v budúcnosti:

  1. Vytváranie väčšej hodnoty
  2. Ešte presnejšia špecializácia
  3. Inovácie